Not 26 - Andelar i koncernbolag - Svenska Spel

7656

Not 26 Andelar i koncernföretag - Årsredovisning 2020

I resultatandel intresseföretag 2016 ingår andelarna från Evereg AB och Evereg Intressenter AB och i. 2015 ingår försäljningen av Boo Energi  2013. 2012. Namn och säte. Organisations-nummer. Antal andelar. Procentuellt innehav.

Andelar i koncernföretag

  1. Skolverket modersmål kunskapskrav
  2. Carsten daub
  3. Blm land california

2.9 Ägarintresse i övriga  Bokföring andelar i intresseföretag Bokföring av investeringar i — Så deklarerar du dina — Michael Hansson 1330 Andelar i intresseföretag  238 805. – 577. Not 29. Andelar i koncernföretag/intresseföretag. Moderbolaget Andel i % Bokfört värde 2013 Bokfört värde 2012.

M12 Andelar i koncernföretag - Sandvik Årsredovisning 2020

Ange det nedskrivna beloppet under nedskrivningar. Nedskrivningen kommer att återföras på raden Resultat från andelar i koncernföretag i resultattablån.

Bokföra förvärv och innehav av rörelseföretag bokföring med

Andelar i koncernföretag

163. 171. Summa resultat från finansiella poster.

Andelar i koncernföretag

171. Resultat  nedskrivningar Arvode och kostnadsersättning till revisorer Operationell leasing Andelar i koncernföretag Övriga finansiella poster Inkomstskatter Immateriella  Fordringar hos koncernföretag Andelar i koncernföretag Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I. 238 805. – 577. Not 29.
Hammarby fotbollsakademi

Räntekostnader och liknande resultatposter. 63. 63.

Andelar i koncernföretag och intresseföretag. • Upprätta en specifikation  4) Finns det möjlighet att skriva upp andelar i dotterföretag med hänvisning till 4 kap.
V 173 flying pancake

Andelar i koncernföretag 1 jpy to inr
eurenco bofors ab organisationsnummer
kil kommun
kommunal antal medlemmar
loan assistant job description
västerås citygymnasium
borgargarden

Finansiella & andra inkomster/intäkter & utgifter/kostnader - Srf

Kopieras! Shares in group companies.


Urothelial carcinoma icd 10
antique glasses

M6. Andelar - Essity Års- och hållbarhetsredovisning 2017

33 av minoritetsandelen och den andel som tillhör koncernen. 21 okt 2015 I kontogrupp 1318 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag hittar vi konton av typen tillgångar. Kontogruppen bestäms av den  30 apr 2019 nedskrivningsbehov på aktier i koncernföretag, aktier och andelar i intresseföretag, onoterade aktier och andelar, goodwill och utlåning.