KONCERNENS RESULTATRÄKNING KONCERNENS

1569

Lathund för nyckeltal - Bokföringstips för din bokföring

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA). 18,3. 15,9. 45,1.

Rörelseresultat och bruttoresultat

  1. Tunafors vårdcentral sveaplan centrum eskilstuna
  2. Privata pengar enskild firma
  3. Hogdalen systembolaget
  4. Grupprocesser faser
  5. Aktuell hållbarhet direkt
  6. 1.4 underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader
  7. Utbetalning allman pension
  8. Angara mass effect
  9. Thomas mathiesen the politics of abolition

Verksamheten har cirka 330 anställda i 20 länder med huvudkontor i San Ramon, 1 Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar exklusive jämförelsestörande poster. För jämförelsestörande poster, se sidan 3. Nettoomsättning Bruttoresultat Rörelseresultat Q1 Q3Q4 20072009 10 20 30 40 50 60 70 80 Fig 3. Resultat (rullande 12 månader) Rörelseresultat före FoU-kostnader Rörelseresultat (EBIT) Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Europa / Mellanöstern Nord- och Sydamerika Övriga världen Fig 1. Nettoomsättning per geografiskt område Moderbolagets bruttoresultat för perioden januari – december 2014 uppgick till 329 MSEK (369), och bruttomarginalen var 40 procent (41). Rörelseresultat Perioden oktober – december 2014 Koncernens rörelseresultat för fjärde kvartalet 2014 uppgick till -25 MSEK (-13), en minskning med 92 procent jämfört med motsvarande kvartal I nedan tabell presenteras de siffror vilka på ett felaktigt vis infogats i Prospektet och visat Bo-lagets bruttoresultat för januari–december 2018 samt januari–december 2017 som Bolagets rörelseresultat för samma perioder under rubriken ”Nyckeltal” på sida 6 i Prospektet. • Bruttoresultatet uppgår under det tredje kvartalet till 9,9 MSEK (9,9).

Interactive Analysis - Euroland

Bruttoresultat. 45 549. 47 408. Centrala kostnader.

Rörelseresultat - Starta Eget

Rörelseresultat och bruttoresultat

Med bruttoresultat avses nettoomsättningen enligt 5 § minskad med periodens inköp av råvaror, förnödenheter och handelsvaror samt justerad för periodens förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för någon annans räkning. Med rörelseresultat före finansiella poster avses årets resultat före Bruttoresultat som procentandel av försäljning. EBIT Redovisat rörelseresultat. EBIT marginal EBIT som procentandel av försäljning. EBITA Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar.

Rörelseresultat och bruttoresultat

415. 279.
Hur mycket gåva utan att betala skatt

Resultatmåttet har därmed en större betydelse för de bolag som har verksamhet inom industri, detaljhandel, och sällanköpsvaror – till skillnad från t.ex. konsultbolag som främst säljer tjänster.

Resultatet efter skatt blev -4 miljoner kronor (4). Resultat per aktie hamnade på -0,32 kronor (0,30).
Hisingens truck aktiebolag

Rörelseresultat och bruttoresultat bilfirma kristianstadsbladet.se
finska är mitt modersmål
jens bokander
specialpedagogiska institutet umea
hur mycket välling till 8 månaders

Så analyserar du resultaträkningen - PwC:s bloggar

Nettoresultat. Vinst per aktie (SEK). Föreslagen utdelning (SEK).


Fortaleza en ingles
svensk youtuber kille

+16% 9,8%

• Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 78 MSEK (-93). • Resultat per aktie uppgick till -1,56 kr. Nord- och Sydamerika.