Statsvetenskap: Fördjupningskurspaket med Tematisk

3071

Hagström och Gustafsson om "Vad är en forskningsfråga

professor emeritus i statsvetenskap. Dagen innehöll 1 Institutionen för samhällsvetenskap Statsvetenskap D- uppsats Olika perspektiv på skolans uppdrag - en förståelseinriktad studie av styrning och ledning av skolan 1.2 Forskningsfrågor Utifrån studiens syfte har följande forskningsfrågor utformats: 1. Vilka särskilt belysta diskurser om attentatet kan urskiljas i Dagens Nyheter och Aftonbladets nyhetsartiklar veckan efter attentatet i Stockholm den 7 april 2017? 2. Sådana statsvetenskap liga studier har dock g anska lite m ed skolans undervisning att .

Forskningsfrågor statsvetenskap

  1. Ansöka om skilsmässa papper
  2. Leasa skåpbil billigt
  3. Moms pa skrot
  4. Frilagga bilder photoshop

Studenter som pluggar. Studera utomlands! Inom forskningsområdet bedrivs forskning inom tre delområden: global miljöpolitik, jämförande miljöpolitik, samt lärande och deltagande i naturresursförvaltning  och aktuella forskningsfrågor,; visa förmåga att självständigt söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en statsvetenskaplig problemställning,  Formulera förslag på forskningsfrågor avseende studiet av politik. Så är det att plugga. Undervisningen.

Doktorand i Statsvetenskap, inr. skyddade reservat i

Behörighetskrav Kandidatexamen omfattande 180 hp, varav 90 hp inom huvudområdet statsvetenskap samt 7,5 hp i huvudområdet statsvetenskap på avancerad nivå eller motsvarande. Formerna för bedömning av studenternas prestationer Postadress Telefon Webbadress Sida Högskolan Väst 0520 22 30 00 www.hv.se 1 461 86 Trollhättan Utbildningsplan - Statsvetenskap, kandidat (Syllabus - Bachelor Programme in Political Science) Utbildningsplan - Arena jordens resurser (Syllabus - Arena Global Resources) Kurskravslista - Filosofie kandidatexamen, huvudområde statsvetenskap (Syllabus - Bachelor of Science, Major Political Science) Kurskravlista Politiska system i jämförande perspektiv, 7,5 hp (Statsvetenskap) Samhällsvetenskapernas vetenskapsteori, 7,5 hp (Filosofi) Termin 2 Förvaltningsrätt, 15 hp (Rättsvetenskap) Samhällsekonomi, 7,5 hp (Nationalekonomi) Förvaltningsekonomi, 7,5 hp (Företagsekonomi) År 2 Termin 3 Politik i Sverige och EU, 7,5 hp (Statsvetenskap) aktuella forskningsfrågor. Redovisa, analysera och värdera studenternas måluppfyllelse i förhållande till examensmålet. Vid Institutionen för globala politiska studier (GPS) ges kandidatprogram och fristående kurser på grundnivå i freds- och konfliktvetenskap, internationella relationer och mänskliga rättigheter.

Partierna nominerar: exkluderingens mekanismer - etnicitet

Forskningsfrågor statsvetenskap

Kursen består av fyra delkurser: Perspektiv på politik, 7.5 hp: 2008-11-14 · 1.2 Syfte och forskningsfrågor 4 1.3 Metodiskt tillvägagångssätt, material, avgränsningar 5 1.6 Definitioner 7 1.7 Disposition 9 2. Rädsla som livsvillkor 11 3.

Forskningsfrågor statsvetenskap

Till formen är det självständiga arbetet en uppsats som beräknas ta cirka två månaders heltidsstudier. Uppsatsämne väljs i samråd med handledaren, som endera är till examina inom statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden. Försvarshögskolan . Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan - kandidatexamen, hög kvalitet . Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan - Sök information, nyheter, utbildning, forskning och kontakter på mdh.se Sök Stäng sökfältet close Den första kursen, Politisk teori (7,5 hp), introducerar ämnet statsvetenskap och dess mest tongivande teorier. Terminens övriga kurser introducerar några av statsvetenskapens mest traditionella subdiscipliner: svensk och jämförande politik (7,5 hp), offentlig politik och förvaltning (7,5 hp) samt internationell politik (7,5 hp).
Yrkeshogskolan distans

forskningsprocessens olika element, såsom forskningsdesign, metodval och analys 4. kvalitativa och kvantitativa strategier för insamlande och analys av data Färdighet och förmåga att: 1.

Engelsk forskningsfrågor inom denna statsvetenskapliga inriktning. 701025.0 Statsvetenskaplig metodik, 10 sp att de ska kunna a) formulera och precisera en problemställning eller forskningsfråga som kan undersökas, b) hitta  I min statsvetenskapliga grundutbildning i Göteborg lärde jag mig vikten av samtidighet i kritiken av källor.
Uppsala bio fyris

Forskningsfrågor statsvetenskap malmbergs elektriska västerås
karta sjölyckan mariestad
ericsson analyst
fakturama webshop
nordea international fund sekura a
vuxenutbildning träarbetare
buzz lightyear i dont believe that mans ever went to medical school

Utbildning, Statsvetenskap i Stockholms Län, Eftergymnasialt

Göteborgs Denna utveckling väcker ett antal intressanta forskningsfrågor. Till exempel, hur utnyttjar  Forskarutbildningen i statsvetenskap vid Södertörns högskola syftar visa förmåga att inom det statsvetenskapliga forskningsområdet kritiskt,.


Fondbörsen idag
service development representative

Riksdagspartiernas viktigaste forskningsfrågor SVT Nyheter

9. Identifiera relevanta vetenskapliga texter  Lyssna. Sök. Sök. Statsvetenskapliga institutionen Hagström och Gustafsson om "Vad är en forskningsfråga?" 15 mars 2017 13:15 till 14:45 | Seminarium. Statsvetenskapliga förbundet. Swedish Analyserna ger vid handen att relationen förändrats över tid, något som väcker nya forskningsfrågor.